REGELEMENT VERKIEZING SPORTER(S) VAN HET JAAR

De Procedure
Besturen van verenigingen en de lezers van De Krant krijgen tot d.d. xx-xx-xxxx de gelegenheid kandidaten voor te dragen. In De Krant en social media worden alle genomineerden bekend gemaakt. In de daarop volgende weken worden alle kandidaten uitgebreid aan de lezers voorgesteld in de De Krant. Gelijktijdig mogen de lezers hun stem uitbrengen. De stemming sluit op xx-xx om xx.xx uur. De uitslag van deze publieksverkiezing bepaalt telt 1 keer mee in de uitslag; en de uitslag van de onafhankelijke jury telt 2 keer mee. Bij een gelijke stand wordt de kandidaat met de meeste punten van jury tot winnaar uitgeroepen.

Criteria Talent van het jaar
• Kandidaten behoren bij voorkeur tot de leeftijdsgroep van 12 t/m 17 jaar.
• Kandidaten zijn op competitief niveau actief.
• Kandidaten hebben de competenties om ook in de toekomst door te groeien.
• Kandidaten dienen lid te zijn van een organisatie die aangesloten is bij NOC * NSF.
• Kandidaten dienen op het moment van de prestatie woonachtig te zijn in de gemeente Noordenveld, dan wel daarmee een band te hebben.
• Kandidaten mogen de sport of individueel of in teamverband uitoefenen.

Criteria Sportman, Sportvrouw, Sportploeg en Sporters met een beperking van het jaar
• Kandidaten dienen lid te zijn van een organisatie die aangesloten is bij de NOC * NSF. ????
• Kandidaten dienen op het moment van de prestatie woonachtig te zijn in de gemeente Noordenveld, dan wel daarmee een band te hebben. Kandidaten die deel uitmaken van een te huldigen team en niet in Noordenveld wonen, worden ook gehuldigd.
• Inwoners van de gemeente Noordenveld, die een kampioenschap of opmerkelijke prestatie behalen bij een sportvereniging buiten de gemeente Noordenveld, kunnen ook kandidaat worden gesteld.
• Een kandidaat komt in aanmerking wanneer hij/zij of team/groep een 1e, 2e of 3e plaats heeft behaald op een kampioenschap.
• Bij bijzondere sportieve prestaties kan kandidaatstelling plaatsvinden. Een gedegen motivatie moet hieraan vooraf gaan.
• Het is niet van belang of kandidaten de sport op amateur of professionele basis beoefenen.
• Kandidaten mogen de sport of individueel of in teamverband uitoefenen.

Criteria Sportevenement van het jaar
• Het evenement moet plaats hebben gevonden in de gemeente Noordenveld.
• Het evenement moet toonaangevend zijn en dient een sportief karakter te hebben.
• Het evenement dient een promotionele waarde te hebben voor de gemeente Noordenveld.