Sportcafé

Sportcafé – najaar 2020

Aan de uitwerking van de avond wordt nog gewerkt.

Sportcafé 2019: Jeroen Westendorp gaf de aftrap van het Sportcafé met als thema : ‘De sportvereniging, een hele onderneming’- de verbinding tussen sport en bedrijfsleven – De wethouder gaf aan dat hij verheugd is dat het Sportcafé opnieuw met een mooi onderwerp van start.

Sportcafé 2019 – verslag